VÅGAR DU?!

Få information om statusen på din kropp

Vi mäter:
Kroppsfett - hela kroppen (%)
Kroppsfett - delar av kroppen (%)
Kroppsfetts - indikator
Kroppsvatten (%)
Visceralt fett
BMR ( vilometabolism ) (kcal )
BMR- ålder (år )
Skelettmuskelmassa-hela kroppen (kg)
Benmassa (kg)